Sprzeciw od nakazu zapłaty

Krótki opis:
Odebrałeś z sądu nakaz zapłaty? Spokojnie, nic nie jest jeszcze przesądzone – masz prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. W obecnych czasach coraz więcej osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej. W rezultacie wszczynane jest postępowanie w trybie upominawczym, uproszczonym bądź nakazowym. W wyniku tego działania i po niejawnym posiedzeniu sądu możemy dostać nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty jest rodzajem wyroku sądu, który zapada bez obecności stron, w oparciu o pozew wystosowany przez powoda. Wystosowując pozew, powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczeń. Głównie dotyczy to sytuacji, gdy strona pozwana nie uregulowała powodowi należnej mu kwoty pieniędzy czy nie spłaca zobowiązania, a także nie reaguje na wezwania do zapłaty. Czy i kiedy składać sprzeciw od nakazu zapłaty? Pozwany, po otrzymaniu nakazu zapłaty, ma dwa tygodnie na uregulowanie należnej powodowi kwoty. Sąd, doręczając takie pismo, daje jednocześnie do zrozumienia pozwanemu, że ma prawo w przeciągu też dwóch tygodni wystosować sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli nie zgadza się z wyrokiem sądu. Jest więc możliwość odwołania się od tej decyzji, a pouczenie o możliwych jego środkach otrzymamy wraz z wspomnianym dokumentem.
Opis rozszerzony:

Musisz wiedzieć, że aby wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, powinieneś potrafić go uzasadnić. Na pewno możesz to zrobić w momencie, gdy nie pożyczałeś wymienionych w nakazie środków lub wysokość tej kwoty jest inna albo już ją zwróciłeś. Możesz też w ten sposób odwlec w czasie spłatę zobowiązania, ale będzie to jednoznaczne z opłatą sądową. Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty? Napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wiąże się z obowiązkiem dokładnego przestrzegania wytycznych, aby sąd nie odrzucił naszego sprzeciwu przez niedopełnienie formalności. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zostać dostarczony do sądu w identycznej formie, jak sam nakaz i spełniać wskazane wymogi pisma procesowego. Poza tym musi uwzględniać odpowiednie informacje oraz załączniki i być przygotowany w co najmniej dwóch kopiach. Jeśli masz problem w sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty i obawiasz się, że popełnisz błędy, z przyjemnością pomogę Ci przygotować takie pismo. Z moją pomocą osiągniemy Twoją wolność finansową.

Telefon:
589475265
Tagi słowa kluczowe:
Adres:
Zawiła 58
Kod pocztowy:
30-527