Ochrona praw osobistych

Krótki opis:
Każdemu twórcy, w momencie utrwalenia utworu, przysługują osobiste prawa autorskie. Ochrona praw autorskich obowiązuje bezterminowo i bez konieczności formalnej rejestracji, zgłoszenia czy poniesienia jakichkolwiek opłat. Prawa osobiste są zabezpieczeniem dla autorów stworzonego utworu przed naruszeniem, w tym przypisywaniem sobie autorstwa przez innych, wykorzystywanie go, użytkowanie w nierzetelny sposób oraz różnymi działaniami, które mogą godzić w więź pomiędzy autorem a dziełem
Opis rozszerzony:

Nagminną formą naruszenia ochrony praw osobistych jest plagiat, czyli przypisanie sobie autorstwa czyjegoś utworu. Na czym polega ochrona praw osobistych? Do czego ochrona praw osobistych upoważnia twórcę i co zrobić w chwili, kiedy osobiste prawa autorskie zostaną naruszone? Autor przykładowo może w tej sytuacji zażądać wstrzymania tych czynności czy usunięcia skutków tego naruszenia. Może też starać się o publikację przez sprawcę publicznego oświadczenia, najczęściej w formie przeprosin, które umieszczone jest w mediach lub odpowiednim kanale publicznej komunikacji czy miejscu naruszenia praw autorskich. Jeśli sąd przyjmie naruszenie praw osobistych, twórca ma szansę otrzymać zadośćuczynienie. Sąd może także, na żądanie twórcy, zobligować winnego do wpłaty pieniędzy na cel społeczny. Ochrona praw osobistych a prawo karne Za naruszenie praw autorskich grozi również odpowiedzialność karna, którą trzeba mieć na uwadze. Naruszenie ochrony praw osobistych, takie jak na przykład plagiat, błędne wskazanie autora utworu lub popularyzowanie go bez wskazania autora grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat 3. Analogicznie rozpatrywane jest między innymi rozpowszechnianie danego utworu w opracowanej, artystycznej formie bez wskazania autora czy też jego zniekształcanie.

Telefon:
568987415
Tagi słowa kluczowe:
Adres:
przemysłowa 45
Kod pocztowy:
25-574