Kategorie Katalogu: Doradztwo i consulting

Doradztwo i consulting

Krótki opis:
Odebrałeś z sądu nakaz zapłaty? Spokojnie, nic nie jest jeszcze przesądzone – masz prawo wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. W obecnych czasach coraz więcej osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej. W rezultacie wszczynane jest postępowanie w trybie upominawczym, uproszczonym bądź nakazowym. W wyniku tego działania i po niejawnym posiedzeniu sądu możemy dostać nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty jest rodzajem wyroku sądu, który zapada bez obecności stron, w oparciu o pozew wystosowany przez powoda. Wystosowując pozew, powód dochodzi roszczenia pieniężnego lub świadczeń. Głównie dotyczy to sytuacji, gdy strona pozwana nie uregulowała powodowi należnej mu kwoty pieniędzy czy nie spłaca zobowiązania, a także nie reaguje na wezwania do zapłaty. Czy i kiedy składać sprzeciw od nakazu zapłaty? Pozwany, po otrzymaniu nakazu zapłaty, ma dwa tygodnie na uregulowanie należnej powodowi kwoty. Sąd, doręczając takie pismo, daje jednocześnie do zrozumienia pozwanemu, że ma prawo w przeciągu też dwóch tygodni wystosować sprzeciw od nakazu zapłaty, jeśli nie zgadza się z wyrokiem sądu. Jest więc możliwość odwołania się od tej decyzji, a pouczenie o możliwych jego środkach otrzymamy wraz z wspomnianym dokumentem.
Telefon:
589475265
Tagi słowa kluczowe:
Adres:
Zawiła 58
30-527
Krótki opis:
Każdemu twórcy, w momencie utrwalenia utworu, przysługują osobiste prawa autorskie. Ochrona praw autorskich obowiązuje bezterminowo i bez konieczności formalnej rejestracji, zgłoszenia czy poniesienia jakichkolwiek opłat. Prawa osobiste są zabezpieczeniem dla autorów stworzonego utworu przed naruszeniem, w tym przypisywaniem sobie autorstwa przez innych, wykorzystywanie go, użytkowanie w nierzetelny sposób oraz różnymi działaniami, które mogą godzić w więź pomiędzy autorem a dziełem
Telefon:
568987415
Tagi słowa kluczowe:
Adres:
przemysłowa 45
25-574